ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
นับเงินบริจาคโครงการ CAN จำนวนทั้งสิ้น 15,336 บาท เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59 - 08 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 171 คน


     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 บุคลากรกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เดินทางไปนับเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ "CAN คุณก็สามารถให้ได้" ณ ท็อปมาร์ท สาขาโรงพยาบาล ม.นเรศวร และท็อปมาร์ท สาขาประตู 5 ม.นเรศวร ซึ่งได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 15,336 บาท 

     โครงการ CAN คุณก็สามารถให้ได้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก เพื่อเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญนำไปมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นำมารักษาผู้ป่วยต่อไป

 

ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วม "ให้" ไปกับเรา 


ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.