ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 - 08 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 182 คน     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการคัดเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ คนใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2559-2661 โดยมี นายสุรจิต วงศ์กังแห และนายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะทำการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

     ติดตามข่าวสารของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ FB : สมาคมนิสิตศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.