ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วม 'นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12' ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 263 คน


 

ที่มา http://conference.nu.ac.th/nrc12/

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.