ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ พร้อมทีมคณะกรรมการ เข้ารับนโยบายจากท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59 - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 299 คน

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มให้เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.