ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ยกทีมเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 - 11 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 263 คน     นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.