ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - 11 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 240 คน


     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในการประชุมพร้อมนางจิตมากร รอบบรรเจิด ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อวางแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยต่อไป


ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.