ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ร่วมเข้า Beginning Camp#15 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 - 03 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 2423 คน    Naresuan Üniversitesi Mezunlar Derneği'nden Bay Surachit Wonggang Prof. Dr. Damrongsak Peetthong Öğrenci İşleri ve Mezunlarla İlişkiler Başkan Yardımcısı Bayan Jeerapan Chatanawan Mezunlar Kalkınma Bölümü Direktör Yardımcısı Mezunlar derneği tanıtarak Başlangıç ​​Kampı 15'e katılın. Kıdemli olarak Ve yeni öğrencilere hoş geldin çocuklar için 1 yıl ver. 2 Ağustos 2016'da toplam 5 bin şişe satıldı.

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.