ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร ร่วมเข้า Beginning Camp#15 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 - 03 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1311 คน    นายสุรจิต วงศ์กังแห สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และ ภก.ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางจีระพรรณ ชาติวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม Beginning Camp#15 โดยได้เข้าแนะนำสมาคมนิสิตเก่าฯ ในฐานะรุ่นพี่ และมอบน้ำดื่มให้กับน้องๆ ปี 1 เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5,100 ขวด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.